30.04.2016 - 31.01.2017 Ausstellung

Julie Boserup and Søren Lose: We built a house

Veranstaltungsdetails

National Museum of Photography Kopenhagen

Søren Kierkegaards Plads 1, 1016 Kopenhagen, Dänemark